राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, महाराष्ट्र शासन विविध पदांकरिता परिक्षा अभ्यासक्रम 2023

0
state excise

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, महाराष्ट्र शासन विविध पदांकरिता परिक्षा अभ्यासक्रम 2023

State Excise Department, Maharashtra Government 512 Stenographer (Lower Grade), Stenographer, Jawan, Jawan cum Driver and Peon Posts Exam Pattern 2023

 

पदाचे नाव :-
1) लघुलेखक (निम्न श्रेणी)
2) लघुटंकलेखक
3) जवान
4) जवान-नि-वाहक चालक
5) चपराशी

निवड प्रक्रिया :-
ऑनलाईन परीक्षा
शारीरिक चाचणी किंवा कौशल्य चाचणी (पदानुसार वेगवेगळी)
मोटार वाहन चालवणे (फक्त जवान-नि-वाहनचालक पदासाठी)

परिक्षा स्वरुप :-

 • सर्व पदांसाठी फक्त मराठी माध्यमातून (इंग्रजी विषय सोडुन) संगणक प्रणाली द्वारे ऑनलाईन परीक्षा (Computer Based examination) वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची घेण्यात येईल.
 • जवान पदाची आधी ऑनलाईन लेखी परीक्षा एकूण 120 गुणांची होणार असून त्यानंतर एकूण 80 गुणांसाठी 1:10 या प्रमाणात शारीरिक चाचणी / मैदानी चाचणी घेण्यात येणार आहे. (लेखी परिक्षा 120 गुण + मैदानी चाचणी / शारिरिक चाचणी 80 गुण, एकुण 200 200 गुणांवर निकाल)
 • जवान-नि-वाहनचालक पदाची आधी ऑनलाईन लेखी परीक्षा एकूण 120 गुणांची होणार असून त्यानंतर 1:10 या प्रमाणात शारीरिक चाचणी / मैदानी चाचणी घेण्यात येणार आहे. (लेखी परिक्षा 120 गुण + मैदानी चाचणी / शारिरिक चाचणी 80 गुण, एकुण 200 गुणांवर निकाल) त्यानंतर या उमेदवारांची हलके व जड वाहन चालवणे ही फक्त अहर्ताकारी (क्वालीफाईंग) परीक्षा आहे.
 • चपराशी या पदाकरिता फक्त ऑनलाईन लेखी परीक्षा एकूण 200 गुणांची घेण्यात येणार आहे.
 • लघुलेखक व लघुटंकलेखक पदाची आधी ऑनलाईन लेखी परीक्षा एकूण 120 गुणांची होणार असून त्यानंतर एकूण 80 गुणांसाठी 1:10 या प्रमाणात लघुलेखन चाचणीसाठी बोलावण्यात येणार आहे. (लेखी परिक्षा 120 गुण + लघुलेखन चाचणी 80 गुण, एकुण 200 गुणांवर निकाल)
 • परीक्षेचा दर्जा – जवान लघुलेखक व लघुटंकलेखककरिता माध्यमिक शाळांत परीक्षा, जवान-नि-वाहनचालक आणि चपराशीकरिता सर्वसाधारण शैक्षणिक अहार्तेनुसार असेल.
 • किमान पात्रता गुण – उत्तीर्ण होण्यासाठी / लेखी परिक्षेनंतरच्या परिक्षेसाठी उमेदवारांना किमान 45% गुण मिळवणे आवश्यक आहे.
 • परीक्षेत एक चतुर्थांश ( ¼ ) निगेटिव्ह मार्किंग असेल.

ऑनलाईन परीक्षा  –
लघुलेखक (निम्न श्रेणी), लघुटंकलेखक, जवान, जवान-नि-वाहक चालक – परीक्षेचा कालावधी 90 मिनिटांचा असेल

 • एकूण – 120 प्रश्न / 120 गुण
  1) बौध्दिक चाचणी – 30 प्रश्न, 30 गुण
  2) इंग्रजी – 30 प्रश्न, 30 गुण,
  3) सामान्य ज्ञान – 30 प्रश्न, 30 गुण,
  4) मराठी – 30 प्रश्न, 30 गुण

चपराशी – परीक्षेचा कालावधी 120 मिनिटांचा असेल

 • एकूण – 200 प्रश्न / 200 गुण
  1) बौध्दिक चाचणी – 50 प्रश्न, 50 गुण
  2) इंग्रजी – 50 प्रश्न, 50 गुण,
  3) सामान्य ज्ञान – 50 प्रश्न, 50 गुण,
  4) मराठी – 50 प्रश्न, 50 गुण

मैदानी चाचणी / शारिरिक चाचणी परीक्षा  – जवान, जवान-नि-वाहक चालक पदाकरिता

लेखी परिक्षा विभाग –
Intellectual test (बौध्दिक चाचणी)
English (इंग्रजी)
General Knowledge (सामान्य ज्ञान))
Marathi (मराठी)

 • General Knowledge (सामान्य ज्ञान)
  महाराष्ट्राचा भूगोल
  आधुनिक भारताचा भूगोल
  भारताचा इतिहास महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह
  नागरिक शास्त्र
  विज्ञान व चालू घडामोडी
 • Marathi (मराठी)
  समानार्थी शब्द
  काळ
  संधि
  विरुद्धर्थी शब्द
  विशेषण
  क्रियापद
  अलंकारिक शब्द
  म्हणी
  मराठी वर्णमाला
  नाम
  लिंग
  समास
  वाक्प्रचार
  वचन
  सर्वनाम
  प्रयोग
 • English (इंग्रजी)
  Transformation
  Idioms and Phrases
  Sentence Arrangement
  Prepositions
  Fill in the blanks
  Para Completion
  Spotting Errors
  Error Correction (Underlined Part)
  Passage Completion
  Sentence Completion
  Spelling Test
  Error Correction (Phrase in Bold)
  Active and Passive Voice
  Antonyms
  Substitution
  Synonyms
  Joining Sentences
  Sentence Improvement
 • Intellectual test (बौध्दिक चाचणी)
  कारण प्रतिपादन
  रक्ताचे नाते
  दिशा चाचणी
  कोडिंग-डिकोडिंग
  वर्गीकरण
  डेटा इंटरप्रिटेशन
  वाक्य व्यवस्था
  शब्दांची मांडणी
  Syllogism
  शाब्दिक आणि गैर-मौखिक तर्क
  उपमा
  समस्या सोडवणे
  वर्णमाला मालिका

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, महाराष्ट्र शासन मुंंबई मध्ये 512 जागांसाठी गट क व ड पद भरती 2023

Important Links
Follow Facebook Page Click Here
Follow Instagram Channel Click Here
Subscribe YouTube Channel Click Here
Join WhatsApp Group Click Here
Join Telegram Channel
Click Here

 

FORM Online

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here