पशुसंवर्धन विभाग (AHD) महाराष्ट्र राज्य भरती विविध पदांकरिता परिक्षा अभ्यासक्रम 2023

0

पशुसंवर्धन विभाग (AHD) महाराष्ट्र राज्य भरती विविध पदांकरिता परिक्षा अभ्यासक्रम 2023

Government of Maharashtra Animal Husbandry Department Group-C Livestock Supervisor, Senior Clerk, Higher Grade Stenographer, Lower Grade Stenographer, Laboratory Technician, Electrician, Mechanic and Evaporator Attendant Posts Exam Pattern 2023

 

पदाचे नाव :-
लिपिक वर्गीय पदे :-

1) वरिष्ठ लिपीक
2) लघुलेखक (उच्चश्रेणी)
3) लघुलेखक (निम्नश्रेणी)
तांत्रिक पदे
1) पशुधन पर्यवेक्षक
2) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
3) तारतंत्री
4) यांत्रिकी
5) बाष्पक परिचर

 • परिक्षा स्वरुप :-
  सर्व पदांसाठी फक्त मराठी माध्यमातून संगणक प्रणाली द्वारे ऑनलाईन परीक्षा (Computer Based examination) वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची घेण्यात येईल.
 • संगणक आधारित परीक्षेद्वारे म्हणजेच कम्प्युटर बेस्ट ऑनलाइन एक्झामिनेशन घेण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन परीक्षेत प्राप्त गुणांचे आधारे गुणोत्तेनुसार उमेदवाराची निवड केली जाईल गुणवत्ता यादी अंतर्भाव होण्यासाठी उमेदवाराने किमान 45 टक्के गुण प्राप्त करणे आवश्यक आहे.
 • संगणक आधारित परीक्षेद्वारे घेण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन परीक्षा वसनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची असेल प्रत्येक प्रश्नास दोन गुण असतील.
 • ज्या पदासाठी शारीरिक व व्यावसायिक चाचणी आवश्यकता नाही अशा पदांकरिता उमेदवारांची निवड करताना संगणक आधारित घेण्यात येणारी ऑनलाईन परीक्षा मराठी इंग्रजी सामान्य ज्ञान बौद्धिक चाचणी या विषयाकरता प्रत्येक 50 गुण ठेवून एकूण 200 गुणांची असेल परीक्षा कालावधी दोन तासाचा असेल.
 • ज्या पदांसाठी शारीरिक व व्यावसायिक चाचणी आवश्यक आहे अशा प्रदान करता उमेदवारांची निवड करताना संगणक आधारित घेण्यात येणारी ऑनलाइन परीक्षा मराठी इंग्रजी सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या विषयाकरता प्रत्येकी तीच गुण ठेवून एकूण 120 गुणांची असेल तसेच शारीरिक चाचणी किंवा व्यावसायिक चाचणी 80 गुणांची राहील त्यासाठी दोन तासाचा कालावधी असेल.

ऑनलाईन परीक्षा असलेले पदे – वरिष्ठ लिपीक, लघुलेखक (उच्चश्रेणी), लघुलेखक (निम्नश्रेणी)

 • एकूण गुण – 200 गुण {मराठी – 50 गुण, इंग्रजी – 50 गुण, गणितीय बुद्धिमत्ता – 50 गुण, सामान्य ज्ञान – 50 गुण}
 • एकूण प्रश्न – 100 प्रश्न {मराठी – 25 प्रश्न, इंग्रजी – 25 प्रश्न, गणितीय बुद्धिमत्ता – 25 प्रश्न, सामान्य ज्ञान – 25 प्रश्न} परीक्षेचा कालावधी दोन तासांचा असेल.

ऑनलाईन परीक्षा आणि व्यावसायिक चाचणी असलेले पदे :- पशुधन पर्यवेक्षक,प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, तारतंत्री, यांत्रिकी आणि बाष्पक परिचर

 • एकूण गुण – 200 गुण {मराठी – 30 गुण, इंग्रजी – 30 गुण, गणितीय बुद्धिमत्ता – 30 गुण, सामान्य ज्ञान – 30 गुण, व्यावसायिक चाचणी – 80 गुण}.
 • एकूण प्रश्न – 100 प्रश्न {मराठी – 15 प्रश्न, इंग्रजी – 15 प्रश्न, गणितीय बुद्धिमत्ता – 15 प्रश्न, सामान्य ज्ञान – 15 प्रश्न, व्यावसायिक चाचणी – 40 प्रश्न}. परीक्षेचा कालावधी दोन तासांचा असेल.

परिक्षा विभाग :-
General Knowledge (सामान्य ज्ञान)
Marathi (मराठी)
Intellectual test (बौध्दिक चाचणी)
English (इंग्रजी)

 • General Knowledge (सामान्य ज्ञान)
  भारताचा इतिहास.
  भारताचे संविधान.
  वैज्ञानिक निरीक्षणे.
  आंतरराष्ट्रीय समस्या.
  राज्यशास्त्र.
  राष्ट्रीय बातम्या (वर्तमान).
  राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय चालू घडामोडी.
  भारताचा भूगोल.
  भारतातील आर्थिक समस्या.
  भारतीय संस्कृती.नवीन शोध.
  भारत आणि त्याच्या शेजारी देशांबद्दल.
  देश आणि राजधानी.
 • Marathi (मराठी)
  समानार्थी शब्द
  काळ
  संधि
  विरुद्धर्थी शब्द
  विशेषण
  क्रियापद
  अलंकारिक शब्द
  म्हणी
  मराठी वर्णमाला
  नाम
  लिंग
  समास
  वाक्प्रचार
  वचन
  सर्वनाम
  प्रयोग
 • English (इंग्रजी)
  Transformation
  Idioms and Phrases
  Sentence Arrangement
  Prepositions
  Fill in the blanks
  Para Completion
  Spotting Errors
  Error Correction (Underlined Part)
  Passage Completion
  Sentence Completion
  Spelling Test
  Error Correction (Phrase in Bold)
  Active and Passive Voice
  Antonyms
  Substitution
  Synonyms
  Joining Sentences
  Sentence Improvement
 • Intellectual test (बौध्दिक चाचणी)
  कारण प्रतिपादन
  रक्ताचे नाते
  दिशा चाचणी
  कोडिंग-डिकोडिंग
  वर्गीकरण
  डेटा इंटरप्रिटेशन
  वाक्य व्यवस्था
  शब्दांची मांडणी
  Syllogism
  शाब्दिक आणि गैर-मौखिक तर्क
  उपमा
  समस्या सोडवणे
  वर्णमाला मालिका

पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र राज्य 446 जागांकरिता विविध पद भरती 2023

Important Links
Follow Facebook Page Click Here
Follow Instagram Channel Click Here
Subscribe YouTube Channel Click Here
Join WhatsApp Group Click Here
Join Telegram Channel
Click Here

 

FORM Online

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here