सराव प्रश्नपत्रिका

Cooming Soon………………लवकरच आपल्या संपुर्ण सराव प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

पोलिस भरती 

        1        2        3        4        5        6
        7        8        9      10      11      12
      13      14      15      16      17      18
      19      20      21      22      23      24
      25      26      27      28      29      30
      31      32      33      34      35      36

 

आर्मी भरती (CEE)

        1        2        3        4        5        6
        7        8        9      10      11      12
      13      14      15      16      17      18
      19      20      21      22      23      24
      25      26      27      28      29          
                                                            

 

आरोग्य विभाग

        1        2        3        4        5       6
        7        8        9      10      11      12
      13      14      15      16      17      18
      19      20      21      22      23      24
      25      26      27      28      29      30
      31                                                  

 

रेल्वे 

        1        2        3       4         5        6
        7        8        9      10      11      12
      13      14      15      16      17      18
      19      20      21      22      23      24
      25      26      27      28      29      30
                                                            

 

RBI

        1        2         3        4        5         6
        7        8         9      10      11       12
      13      14       15      16      17     18 
      19      20       21      22      23      24
      25      26       27      28      29      30
      31                                                   

 

जुन दिन विशेष 

        1        2        3        4      5          6
        7        8        9      10      11      12
      13      14      15      16      17      18
      19      20      21      22      23      24
      25      26      27      28      29      30
                                                            

 

MSRTC

        1        2        3        4        5        6
        7        8        9      10      11      12
      13      14      15      16      17      18
      19      20      21      22      23      24
      25      26      27      28      29      30
      31                                                  

 

MPSC 

        1        2        3        4        5        6
        7        8        9      10      11      12
      13      14      15      16      17      18
      19      20      21      22      23      24
      25      26      27      28      29      30
      31                                                  

 

UPSC 

        1        2        3        4        5        6
        7        8        9      10      11      12
      13       14      15      16      17      18
      19      20      21      22      23      24
      25      26      27      28      29      30
                                                           

 

SSC 

        1        2        3        4        5         6
        7        8        9      10      11      12
      13      14      15      16     17      18
      19      20      21      22      23      24
      24      26      27      28      29      30
                                                            

 

BARC

        1        2        3        4        5        6
        7        8        9      10      11      12
      13      14      15      16      17      18
      19      20      21      22      23      24
      25      26      27      28      29      30
                                                            

 

टलाठी भरती 

        1        2        3        4        5        6
        7        8        9      10      11      12
      13      14      15      16      17      18
      18      19      20      21      22      23
      24      25      26      27      28      29
      30      31