संपुर्ण दिन विशेष

  आजच्या दिवशी असणारे दिन विशेष, जन्मदिन, काही महत्वपूर्ण व्यक्ती निधन आणि त्यांचे कार्य आदी घटनांची संपूर्ण माहिती आपल्याला मिळेल.

 

जानेवारी दिन विशेष 

        1        2        3        4        5        6
        7        8        9      10      11      12
      13      14      15      16      17      18
      19      20      21      22      23      24
      25      26      27      28      29      30
      31                                                  

 

फेबृवारी दिन विशेष 

        1        2        3        4        5        6
        7        8        9      10      11      12
      13      14      15      16      17      18
      19      20      21      22      23      24
      25      26      27      28      29          

 

मार्च दिन विशेष 

        1        2        3        4        5       6
        7        8        9      10      11      12
      13      14      15      16      17      18
      19      20      21      22      23      24
      25      26      27      28      29      30
      31                                                  

 

एप्रिल दिन विशेष 

        1        2        3       4         5        6
        7        8        9      10      11      12
      13      14      15      16      17      18
      19      20      21      22      23      24
      25      26      27      28      29      30

 

मे दिन विशेष 

        1        2         3        4        5         6
        7        8         9      10      11       12
      13      14       15      16      17     18 
      19      20       21      22      23      24
      25      26       27      28      29      30
      31                                                   

 

जुन दिन विशेष 

        1        2        3        4      5          6
        7        8        9      10      11      12
      13      14      15      16      17      18
      19      20      21      22      23      24
      25      26      27      28      29      30

 

जुलै दिन विशेष 

  1   2   3   4   5   6
  7   8   9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31                         

 

ऑगस्ट दिन विशेष 

        1        2        3        4        5        6
        7      8        9      10      11      12
      13      14      15      16      17      18
      19      20      21      22      23      24
      25      26      27      28      29      30
      31                                                  

 

सप्टेंबर दिन विशेष 

        1        2        3        4        5        6
        7        8        9      10      11      12
      13       14      15      16      17      18
      19      20      21      22      23      24
      25      26      27      28      29      30

 

ऑक्टोबर दिन विशेष 

        1        2        3        4        5         6
        7        8        9      10      11      12
      13      14      15      16     17      18
      19      20      21      22      23      24
      24      26      27      28      29      30

 

नोव्हेबर दिन विशेष 

        1        2        3        4        5        6
        7        8        9      10      11      12
      13      14      15      16      17      18
      19      20      21      22      23      24
      25      26      27      28      29      30

 

डिसेंबर दिन विशेष 

        1        2        3        4        5        6
        7        8        9      10      11      12
      13      14      15      16      17      18
      18      19      20      21      22      23
      24      25      26      27      28      29
      30      31