MAHAGENCO तंत्रज्ञ-3 पद, SEBC मधुन EWS किंवा OPEN मधुन निवड केलेल्या EWS उमेद्वारांची सुधारीत निवड यादी 2021

0

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित (MSPGCL), तंत्रज्ञ-३ या पदाकरीता SEBC प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना EWS किंवा OPEN प्रवर्गातून निवडी केलेल्या EWS उमेद्वारांची सुधारीत निवड यादी 2021

MAHAGENCO – Maharashtra State Power Generation Company Limited (MSPGCL), Revised Selection list of EWS Candidates from SEBC to OPEN or EWS category for the post of Technician-3 2021

जाहिरात क्र – 04/2019

SEBC मधुन EWS निवडलेल्या उमेद्वारांची सुधारीत निवड यादी पहा – CLICK HERE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here