महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे, संगणक टायपिंग बेसिक कोर्स शासकीय प्रमाणपत्र (GCC-TBC 30 WPM) निकाल जुलै/ऑगस्ट 2022

0
MSCE 10 mscepune

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे, संगणक टायपिंग बेसिक कोर्स शासकीय प्रमाणपत्र (GCC-TBC 30 WPM) निकाल जुलै/ऑगस्ट 2022

Maharashtra State Examination Council, Pune, Computer Typing Basic Course Government Certificate (GCC-TBC 30 WPM) Result July/August 2022

 

 परीक्षा निकाल – CLICK HERE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here