महाराष्ट्र राज्य, पोलीस शिपाई पद भरती 2022 (Maharashtra Police Recruitment 2022)

0
maharashtra police

महाराष्ट्र राज्य, पोलीस शिपाई पद भरती 2022

Maharashtra Police, Apply Online for 18331 Police Constable & Police Constable Driver & SRPF Armed Police Constable Posts in all Over Maharashtra Post Recruitment 2022

 

पोलीस भरती करिता उपयुक्त परिक्षा बुक्स यादी – जॉबसारथी

 

नोकरीचे ठिकाण :- संपुर्ण महाराष्ट्र

Advt No :- 

एकुण जागा :- 18331 जागा

पदाचे नाव :- पोलीस शिपाई
1) पोलीस शिपाई – 14956
2) चालक पोलीस शिपाई – 2174
3) राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई – 1201

युनिट नुसार रिक्त जागा :-

अ.क्र युनिट पद संख्या 
पोलीस शिपाई चालक पोलीस शिपाई
1 बृहन्मुंबई 7076 994
2 ठाणे शहर 521 75
3 पुणे शहर 720 10
4 पिंपरी चिंचवड 216
5 मिरा भाईंदर 986
6 नागपूर शहर 308 121
7 नवी मुंबई 204
8 अमरावती शहर 20 21
9 सोलापूर शहर 98 73
10 लोहमार्ग मुंबई 620
11 ठाणे ग्रामीण 68 48
12 रायगड 272 06
13 पालघर 211 05
14 सिंधुदुर्ग 99 22
15 रत्नागिरी 131
16 नाशिक ग्रामीण 164 15
17 अहमदनगर 129 10
18 धुळे 42
19 कोल्हापूर 24
20 पुणे ग्रामीण 579 90
21 सातारा 145
22 सोलापूर ग्रामीण 26 28
23 औरंगाबाद ग्रामीण 39
24 नांदेड 155 30
25 परभणी 75
26 हिंगोली 21
27 नागपूर ग्रामीण 132 47
28 भंडारा 61 56
29 चंद्रपूर 194 81
30 वर्धा 90 36
31 गडचिरोली 348 160
32 गोंदिया 172 22
33 अमरावती ग्रामीण 156 41
34 अकोला 327 39
35 बुलढाणा 51
36 यवतमाळ 244 58
37 लोहमार्ग पुणे 124
38 लोहमार्ग औरंगाबाद 108
39 औरंगाबाद शहर 15
40 लातूर 29
41 वाशिम 14
42 लोहमार्ग नागपूर 28
राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई पद संख्या 
1 पुणे SRPF 1 119
2 पुणे SRPF 2 46
3 नागपूर SRPF 4 54
4 दौंड SRPF 5 71
5 धुळे SRPF 6 59
6 दौंड SRPF 7 110
7 मुंबई SRPF 8 75
8 सोलापूर  SRPF 10 33
9 गोंदिया SRPF 15 40
10 कोल्हापूर SRPF 16 73
11 काटोल नागपूर SRPF 18 243
12 कुसडगाव अहमदनगर SRPF 19 278

शैक्षणिक पात्रता :- 
1) पोलीस शिपाई – इयत्ता 12वी पास (MSCIT संगणक हाताळण्याचे प्रमाणपत्र धारन करणे आवश्यक)
2) चालक पोलीस शिपाई – इयत्ता 12वी पास, हलके वाहन चालक परवाना (LMV-TR) – (टिप – जर हलके वाहन चालक परवाना नसेल, तर नोकरी लागल्याच्या 02 वर्षाच्या आत परवाना सादर करावा लागेल) 
3) राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई – इयत्ता 12वी पास

शारीरिक पात्रता :- (खेळाडु उमेदवार 2.5 से.मी. उंची मध्ये सवलत)
• उंची – पुरुष – 165 से.मी. पेक्षा कमी नसावी (SRPF करिता 168 से.मी.), महिला – 155 से.मी. (पोलीस शिपाई चालक करिता 158 से.मी.) पेक्षा कमी नसावी
• छाती – पुरुष न फुगावता 79 से.मी., फुगूवून 5 से.मी. जास्त

शारीरिक चाचणी :-
पोलीस शिपाई (50 गुण)
धावणे – पुरुष 1600 मीटर, महिला 800 मीटर – 20 गुण
धावणे – पुरुष 100 मीटर, महिला 100 मीटर – 15 गुण
गोळा फेक – 15 गुण

पोलीस शिपाई चालक (50 गुण)
धावणे – पुरुष 1600 मीटर, महिला 800 मीटर – 30 गुण
गोळा फेक – 20 गुण

पोलीस शिपाई – SRPF (100 गुण)
1) धावणे (05 कि.मी) – 50 गुण
2) 100 मीटर धावणे – 25 गुण
3) गोळा फेक – 25 गुण

वयोमर्यादा :- दि 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी, (मागास प्रवर्ग 05 वर्षे वयामध्ये सवलत)
1) पोलीस शिपाई – 18 ते 28 वर्षे.
2) चालक पोलीस शिपाई – 19 ते 28 वर्षे.
3) राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई – 18 ते 25 वर्षे.

फी :- खुला प्रवर्ग ₹450/-, मागास प्रवर्ग ₹350/-

अर्ज करण्याची पध्दत :- ऑनलाईन 

अर्ज अंतिम दिनांक :- 30 नोव्हेंबर 2022  15 डिसेंबर 2022

उमेद्वारासाठी सुचना :- CLICK HERE

Apply

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here