राज्य उत्पादन शुल्क विभाग 717 जागा परिक्षा उत्तर कि 2023

0
maharashtra police

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, महाराष्ट्र शासन मुंंबई मध्ये 717 जागांसाठी लघुलेखक (निम्न श्रेणी), लघुटंकलेखक, जवान, जवान-नि-वाहक चालक आणि चपराशी पद परिक्षा उत्तर कि 2023

State Excise Department, Maharashtra Government, Mumbai for 717 Stenographer (Lower Grade), Stenographer, Jawan, Jawan cum Driver and Peon Posts Exam Answer Key 2023

 

परीक्षा दिनांक – 08 ते 14 जानेवारी 2024
उत्तर कि पहा –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here