महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC), मार्फत 405 जागांसाठी महाराष्ट्र राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022

0
MPSC

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC), मार्फत 405 जागांसाठी महाराष्ट्र राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022

Maharashtra Public Service Commission (MPSC), Apply Online For 405 post for Maharashtra State Service Main Examination 2021 – Deputy Collector, Deputy Superintendent, Assistant Commissioner of State Taxes, and Other Posts Recruitment 2022

 

नोकरीचे ठिकाण :- संपुर्ण महाराष्ट्र

Advt No :- 031/2022

एकुण जागा : 405 जागा

परीक्षेचे नाव :- महाराष्ट्र राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021

पदाचे नाव :-
पद संख्या
1) उप जिल्हाधिकारी, गट अ – 12
2) पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त, गट अ – 16
3) सहायक राज्य कर आयुक्त, गट अ – 31
4) गट विकास अधिकारी व तस्यम पदे, गट अ – 15
5) सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट अ – 15
6) उद्योग उप संचालक (तांत्रिक), गट अ – 04
7) सहायक कामगार आयुक्त, गटअ – 22
8) उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट अ – 10
9) सहायक आयुक्त/ मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट अ – 15
10) उपशिक्षणाधिकारी व तस्यम पदे, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट ब – 25
11) कक्ष अधिकारी, गट ब – 39
12) सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट ब – 04
13) सहायक गटविकास अधिकारी, व तस्यम पदे, गट ब – 17
14) सहायक निबंधक सहकारी संस्था, गट ब – 18
15) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, गट ब – 15
16) उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट ब – 01
17) सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, गट ब – 01
18) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब – 16
19) सरकारी कामगार अधिकारी, गट ब – 54
20) मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट ब – 75

शैक्षणिक पात्रता :-
1) सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट अ – किमान 55% गुणांसह B.Com किंवा CA/ICWA किंवा MBA
2) उद्योग उप संचालक (तांत्रिक), गट अ – अभियांत्रिकी पदवी (स्थापत्य अभियांत्रिकी वगळून) किंवा तंत्रज्ञानमधील पदवी किंवा विज्ञान शाखेतील पदवी
3) सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट ब – भौतिकशास्त्र व गणित विषयासह विज्ञान अथवा अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी
4) उर्वरित सर्व पदे – पदवीधर किंवा समतुल्य पात्रता

वयोमर्यादा :- (मागासवर्गीय 05 वर्षे वयामध्ये सवलत)
1) उद्योग निरीक्षक / लिपिक-टंकलेखकउप जिल्हाधिकारी, गट अ – दि 01 फेब्रुवारी 2022 रोजी 19 ते 38 वर्षे
2) उर्वरित सर्व पदे – दि 01 फेब्रुवारी 2022 रोजी 19 ते 38 वर्षे

फी :- अमागास प्रवर्ग ₹544/-, मागासवर्गीय ₹344/-

परीक्षा दिनांक :- दि 07, 08 & 09 मे 2022

अर्ज करण्याची पध्दत :- ऑनलाईन

अर्ज करण्याची अंतिम दिनांक :- 14 एप्रिल 2022 (11:59 PM)

Notification Apply

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here