न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय (DFSL) 125 जागांची भरती 2024

0

न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय (DFSL) मध्ये 125 जागांसाठी विविध पद भरती 2024

Directorate of Forensic Science Laboratories Maharashtra State (DFS) Apply Online 125 Scientific Assistant, Scientific Assistant (Cyber Crime, Tape Authentication & Speaker Identification), Scientific Assistant (Psychology), Senior Laboratory Assistant, Senior Clerk (Stores), Junior Laboratory Assistant and Manager (Canteen) Posts Recruitment 2024

 

नोकरीचे ठिकाण :- संपुर्ण महाराष्ट्र

Advt No :- 01-2024

एकुण जागा :- 125 जागा

पदाचे नाव :-
1) वैज्ञानिक सहाय्यक (गट क) – 54
2) वैज्ञानिक सहाय्यक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफीत विश्लेषण) (गट क) – 15
3) वैज्ञानिक सहाय्यक (मानसशास्त्र) (गट क) – 02
4) वरिष्ठ प्रयोगशाळा सहाय्यक (गट क) – 30
5) वरिष्ठ लिपिक (भांडार) (गट क) – 05
6) कनिष्ठ प्रयोगशाळा सहाय्यक (गट क) – 18
7) व्यवस्थापक (उपहारगृह) (गट क) – 01

शैक्षणिक पात्रता :-
1) वैज्ञानिक सहाय्यक (गट क) – विज्ञान शाखेतील रसायनशास्त्र पदवी किंवा न्यायसहायक विज्ञान विषयासह विज्ञान शाखेतील पदवी
2) वैज्ञानिक सहाय्यक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफीत विश्लेषण) (गट क) – विज्ञानातील पदवी (भौतिकशास्त्र/संगणक/इलेक्ट्रॉनिक्स /IT) किंवा इंजिनियरिंग पदवी (संगणक/इलेक्ट्रॉनिक्स /IT) किंवा B.Sc. (फॉरेन्सिक सायन्स) किंवा PG डिप्लोमा (डिजिटल आणि सायबर फॉरेन्सिक आणि संबंधित कायदा)
3) वैज्ञानिक सहाय्यक (मानसशास्त्र) (गट क) – किमान द्वितीय श्रेणी पदवी (मानसशास्त्र)
4) वरिष्ठ प्रयोगशाळा सहाय्यक (गट क) – 12वी (विज्ञान) पास
5) वरिष्ठ लिपिक (भांडार) (गट क) – 12वी (विज्ञान) पास
6) कनिष्ठ प्रयोगशाळा सहाय्यक (गट क) – 12वी (विज्ञान) पास
7) व्यवस्थापक (उपहारगृह) (गट क) – 10वी पास, कॅटरिंग क्षेत्रातील 03 वर्षे अनुभव

वयोमर्यादा :- दि 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी 18 ते 38 वर्षे (मागासवर्गीय/अनाथ/आदुघ 05 वर्षे वयामध्ये सवलत) (आपले वय मोजा – CLICK HERE)

फी :- खुला प्रवर्ग ₹1000/-, मागासवर्गीय/अनाथ/आदुघ/दिव्यांग ₹900/-

अर्ज करण्याची पध्दत :- ऑनलाईन

अर्ज अंतिम दिनांक :- 27 फेब्रुवारी 2024

Notification Apply

 

 

 

  ENGLISH ADVERTISMENT  

Directorate of Forensic Science Laboratories Maharashtra State (DFS) Apply Online 125 Posts Recruitment 2024

 

Job Location :- All Maharashtra

Advt No :- 01-2024

Total Seats :- 125 Posts

Post Name :-
1) Scientific Assistant (Group C) – 54
2) Scientific Assistant (Computer Crime, Sound and Noise Analysis) (Group C) – 15
3) Scientific Assistant (Psychology) (Group C) – 02
4) Senior Laboratory Assistant (Group C) – 30
5) Senior Clerk (Repository) (Group C) – 05
6) Junior Laboratory Assistant (Group C) – 18
7) Manager (Canteen) (Group C) – 01

Educational Qualification :-
1) Scientific Assistant (Group C) – Degree in Chemistry in Science or Degree in Science with Subsidiary Science subject
2) Scientific Assistant (Computer Crime, Sound and Noise Analysis) (Group C) – Degree in Science (Physics/Computers/Electronics/IT) or Engineering Degree (Computers/Electronics/IT) or B.Sc. (Forensic Science) or PG Diploma (Digital and Cyber Forensic and Related Law)
3) Scientific Assistant (Psychology) (Group C) – Minimum Second Class Degree (Psychology)
4) Senior Laboratory Assistant (Group C) – 12th (Science) Pass
5) Senior Clerk (Store) (Group C) – 12th (Science) Pass
6) Junior Laboratory Assistant (Group C) – 12th (Science) Pass
7) Manager (Restaurant) (Group C) – 10th pass, 03 years experience in catering sector

Age Limit :- 18 to 38 years as on 27th February 2024 (relaxation in Backward Class/Orphan/EWS/Phd 05 years) (Calculate Your Age – CLICK HERE)

Fee :- Open Category ₹1000/-, Backward Class/Orphan/EWS/Phd ₹900/-

Method of Application :- Online

Online Application Last Date :- 27 February 2024

Notification Apply

 

Important Links
Follow Facebook Page Click Here
Follow Instagram Channel Click Here
Subscribe YouTube Channel Click Here
Join WhatsApp Group Click Here
Join Telegram Channel
Click Here

 

FORM Online

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here