महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC), राज्य सेवा पुर्व परीक्षा 2020 चे झालेले पेपर सेट डाऊनलोड करा.

1

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC), राज्य सेवा पुर्व परीक्षा 2020 चे झालेले पेपर सेट डाऊनलोड करा.

Maharashtra Public Service Commission (MPSC), State Services preliminary Examination 2020 paper set. (Advt No.19/2019)

परिक्षा दिनांक – 21 मार्च 2020

पेपर :- सामान्य अध्ययन पेपर सेट डाऊनलोड करा

पेपर सेट A – GS पेपर सेट A

पेपर सेट B – GS पेपर सेट B

पेपर सेट C – GS पेपर सेट C

पेपर सेट D – GS पेपर सेट D

राज्य सेवा पुर्व परीक्षा 2020 चे झालेले पेपर सेट A/C लवकरच उपल्ब्ध करण्यात येतील.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here