महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित (Maha Transco) 3129 जागांसाठी मेगा पद भरती 2023

0

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित (महापारेषण), मध्ये 3129 जागांसाठी मेगा पद भरती 2023

Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited (MahaTransco) Amaravti 3129 Various Posts Recruitment 2023

 

नोकरीचे ठिकाण :- संपूर्ण महाराष्ट्र 

Advt No :- 01/2023 ते 10/2023

एकुण जागा :- 3129 जागा

पदाचे नाव :-
1) कार्यकारी संचालक (प्रकल्प) – 01
2) मुख्य अभियंता (पारेषण) – 01
3) अधीक्षक अभियंता (पारेषण) – 02
4) महाव्यवस्थापक (वित्त व लेखा) – 01
5) कार्यकारी अभियंता (पारेषण) – 26
6) अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता (पारेषण) – 137
7) उपकार्यकारी अभियंता (पारेषण) – 39
8) सहायक अभियंता (पारेषण) – 390
9) सहाय्यक अभियंता (दूरसंचार) – 06
10) वरिष्ठ तंत्रज्ञ (ट्रान्स सिस्टम) – 144
11) तंत्रज्ञ-I (ट्रान्स सिस्टम) – 198
12) तंत्रज्ञ-II (ट्रान्स सिस्टम) – 313
13) सहाय्यक तंत्रज्ञ (सामान्य) – 1868
14) सहायक तंत्रज्ञ (सामान्य) – 02
15) टंकलेखक (मराठी) – 01

शैक्षणिक पात्रता :- 
1) कार्यकारी संचालक (प्रकल्प) – पदवी (इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी / तंत्रज्ञान), 15 वर्ष अनुभव
2) मुख्य अभियंता (पारेषण) – पदवी (इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी / तंत्रज्ञान), 15 वर्ष अनुभव
3) अधीक्षक अभियंता (पारेषण) – पदवी (इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी / तंत्रज्ञान), 12 वर्ष अनुभव
4) महाव्यवस्थापक (वित्त व लेखा) –
5) कार्यकारी अभियंता (पारेषण) –
6) अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता (पारेषण) –
7) उपकार्यकारी अभियंता (पारेषण) –
8) सहायक अभियंता (पारेषण) –
9) सहाय्यक अभियंता (दूरसंचार) –
10) वरिष्ठ तंत्रज्ञ (ट्रान्स सिस्टम) –
11) तंत्रज्ञ-I (ट्रान्स सिस्टम) –
12) तंत्रज्ञ-II (ट्रान्स सिस्टम) –
13) सहाय्यक तंत्रज्ञ (सामान्य) –
14) सहायक तंत्रज्ञ (सामान्य) –
15) टंकलेखक (मराठी) –

वयोमर्यादा :-
1) कार्यकारी संचालक (प्रकल्प) – दि 19 जुलै 2023 रोजी कमाल 59 वर्षापर्यंत
2) मुख्य अभियंता (पारेषण) – दि 19 जुलै 2023 रोजी 50 वर्ष (राखीव 55 वर्ष)
3) अधीक्षक अभियंता (पारेषण) – दि 19 जुलै 2023 रोजी 45 वर्ष (राखीव 50 वर्ष)
4) महाव्यवस्थापक (वित्त व लेखा) –
5) कार्यकारी अभियंता (पारेषण) –
6) अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता (पारेषण) –
7) उपकार्यकारी अभियंता (पारेषण) –
8) सहायक अभियंता (पारेषण) –
9) सहाय्यक अभियंता (दूरसंचार) –
10) वरिष्ठ तंत्रज्ञ (ट्रान्स सिस्टम) –
11) तंत्रज्ञ-I (ट्रान्स सिस्टम) –
12) तंत्रज्ञ-II (ट्रान्स सिस्टम) –
13) सहाय्यक तंत्रज्ञ (सामान्य) –
14) सहायक तंत्रज्ञ (सामान्य) –
15) टंकलेखक (मराठी) –

फी :-
1) कार्यकारी संचालक (प्रकल्प) – ₹400/-
2) मुख्य अभियंता (पारेषण) – Open ₹800/-, राखीव ₹400/-
3) अधीक्षक अभियंता (पारेषण) – Open ₹800/-, राखीव ₹400/-
4) महाव्यवस्थापक (वित्त व लेखा) –
5) कार्यकारी अभियंता (पारेषण) –
6) अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता (पारेषण) –
7) उपकार्यकारी अभियंता (पारेषण) –
8) सहायक अभियंता (पारेषण) –
9) सहाय्यक अभियंता (दूरसंचार) –
10) वरिष्ठ तंत्रज्ञ (ट्रान्स सिस्टम) –
11) तंत्रज्ञ-I (ट्रान्स सिस्टम) –
12) तंत्रज्ञ-II (ट्रान्स सिस्टम) –
13) सहाय्यक तंत्रज्ञ (सामान्य) –
14) सहायक तंत्रज्ञ (सामान्य) –
15) टंकलेखक (मराठी) –

अर्ज करण्याची पध्दत :- ऑनलाईन / ऑफलाईन – काही पदाकरीता ऑनलाईन तर काही पदाकरिता ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करायचा आहे.

अर्ज पाठवण्याचा पत्ता :-
1) कार्यकारी संचालक (प्रकल्प) / मुख्य अभियंता (पारेषण) /अधीक्षक अभियंता (पारेषण) – The Chief General Manager (HR), Maharashtra State Electricity Transmission Company Ltd, Prakashganga, E-Block, Plot No, C-19, 7th floor, HR Department, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051”

4) महाव्यवस्थापक (वित्त व लेखा) –
5) कार्यकारी अभियंता (पारेषण) –
6) अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता (पारेषण) –
7) उपकार्यकारी अभियंता (पारेषण) –
8) सहायक अभियंता (पारेषण) –
9) सहाय्यक अभियंता (दूरसंचार) –
10) वरिष्ठ तंत्रज्ञ (ट्रान्स सिस्टम) –
11) तंत्रज्ञ-I (ट्रान्स सिस्टम) –
12) तंत्रज्ञ-II (ट्रान्स सिस्टम) –
13) सहाय्यक तंत्रज्ञ (सामान्य) –
14) सहायक तंत्रज्ञ (सामान्य) –
15) टंकलेखक (मराठी) –

टीप :- विस्तृत जाहिराती लवकरच जॉबसारथी वर प्रकाशीत करण्यात येतील.

अर्ज अंतिम दिनांक :- 
1) कार्यकारी संचालक (प्रकल्प) / मुख्य अभियंता (पारेषण) / अधीक्षक अभियंता (पारेषण) – 19 जुलै 2023
4) महाव्यवस्थापक (वित्त व लेखा) –
5) कार्यकारी अभियंता (पारेषण) –
6) अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता (पारेषण) –
7) उपकार्यकारी अभियंता (पारेषण) –
8) सहायक अभियंता (पारेषण) –
9) सहाय्यक अभियंता (दूरसंचार) –
10) वरिष्ठ तंत्रज्ञ (ट्रान्स सिस्टम) –
11) तंत्रज्ञ-I (ट्रान्स सिस्टम) –
12) तंत्रज्ञ-II (ट्रान्स सिस्टम) –
13) सहाय्यक तंत्रज्ञ (सामान्य) –
14) सहायक तंत्रज्ञ (सामान्य) –
15) टंकलेखक (मराठी) –

जाहिरात पहा :-

Advt. No. Title File Apply
Advertisement No. 01/2023 कार्यकारी संचालक (प्रकल्प) CLICK HERE
Advertisement No. 02/2023 मुख्य अभियंता (पारेषण) आणि अधीक्षक अभियंता (पारेषण) CLICK HERE
Advertisement No. 03/2023 महाव्यवस्थापक (वित्त व लेखा) CLICK HERE
Advertisement No. 04/2023 कार्यकारी अभियंता (पारेषण) CLICK HERE
Advertisement No. 05/2023 अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता (पारेषण) CLICK HERE
Advertisement No. 06/2023 उपकार्यकारी अभियंता (पारेषण) CLECK HERE
Advertisement No. 07/2023 सहायक अभियंता (पारेषण) / (दूरसंचार) CLICK HERE
Advertisement No. 08/2023 वरिष्ठ तंत्रज्ञ (ट्रान्स सिस्टम), तंत्रज्ञ-I (ट्रान्स सिस्टम), तंत्रज्ञ-II (ट्रान्स सिस्टम) CLICK HERE
Advertisement No. 09/2023 सहाय्यक तंत्रज्ञ (सामान्य) CLICK HERE
ST Special Drive सहाय्यक तंत्रज्ञ (सामान्य) CLICK HERE

 

Important Links
Follow Facebook Page Click Here
Follow Instagram Channel Click Here
Subscribe YouTube Channel Click Here
Join WhatsApp Group Click Here
Join Telegram Channel
Click Here

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here