महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित (MSPGCL), तंत्रज्ञ-३ पदाकरिता पात्र / अपात्र / निर्णय प्रलंबित उमेद्वारांची यादी 2021

0

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित (MSPGCL), तंत्रज्ञ-३ पदाकरिता पात्र / अपात्र / निर्णय प्रलंबित उमेद्वारांची यादी 2021

Maharashtra State Power Generation Company Limited (MSPGCL), List of Eligible / Ineligible / Decision Pending Candidates for Technician-3, Post Recruitment 2021

महानिर्मिती जाहिरात क्र.04/2019 अन्वये कागदपत्रे पडताळणीअंती तंत्रज्ञ-३ पदी निवड करण्यात आलेल्या परंतु स्थानिक स्तरावर पात्रतेबाबत निर्णय न घेण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत….

निर्णय पहा :- CLICK HERE

पात्र उमेद्वारांची यादी :- CLICK HERE
अपात्र उमेद्वारांची यादी :- CLICK HERE
निर्णय प्रलंबित उमेद्वारांची यादी :- CLICK HERE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here