शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) प्रवेश प्रक्रिया 2022-23

0

व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) प्रवेश प्रक्रिया 2022-23

Directorate of Vocational Education and Training, State of Maharashtra, Government and Private Industrial Training Institute (ITI) Admission Process 2022-23

 

प्रवेश प्रक्रियेचे ठिकाण :- संपुर्ण महाराष्ट्र

Advt No :- 

कोर्सचे नाव :- ITI प्रवेश 2022 (सरकारी आणि खासगी ITI) 

एकुण ट्रेड :- 91 ट्रेड 

शैक्षणिक पात्रता :- 10 वी उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण

वयोमर्यादा :- किमान 14 वर्षे

प्रवेश अर्ज शुल्क :- खुला प्रवर्ग ₹150/-, मागासवर्गीय ₹100/- महाराष्ट्रबाहेरील उमेदवार ₹300/-

अर्ज करण्याची पध्दत :- ऑनलाईन

अंतिम दिनांक :- 

प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्र पहा :- CLICK HERE
ट्रेड निहाय 03 वर्षांचा कट ऑफ पहा :- CLICK HERE
शासकीय औ.प्र.संस्थेतील वसतीगृहांची यादी :- CLICK HERE

ITI प्रवेश संपुर्ण वेळापत्रक पहा :- CLICK HERE  10वीची गुण पत्रिका संबंधित शाळेमार्फत वितिरित करण्यात आल्यानंतर सविस्तर वेळापत्रक जॉबसारथी वर अपलोड करण्यात यईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here