महाराष्ट्र पोलीस भरती 2019 संपूर्ण जिल्ह्याचे अपडेट 2021

महाराष्ट्र पोलीस भरती 2019 संपूर्ण जिल्ह्याचे अपडेट 2021, प्रवेश पत्र, उत्तर कि, निकाल, प्रश्नपत्रिका, मैदानी चाचणी, परीक्षा बुक आणि बरीच काही माहीती….

 

पोलिस भरती 2019 च्या आणखी अपडेट पहा ⇓

पोलिस भरती लिंक 1    पोलिस भरती लिंक 2     पोलिस भरती लिंक 3

 

Last Update –

 

 • औरंगाबाद पोलिस आयुक्त, कारागृह पोलीस शिपाई भरती 2019 अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 2022

अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी


 • सिंधुदुर्ग जिल्हा चालक पोलीस शिपाई भरती 2019 अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी निकाल 2022

अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी  


 • नागपुर शहर पोलीस शिपाई भरती 2019 अंतिम निवडसूची आणि प्रतीक्षासूची 2022

अंतिम निवड सूची  प्रतीक्षा सूची  


 • नागपुर शहर पोलीस शिपाई भरती 2019 प्रतिक्षा यादी आणि तात्पुर्ती निवडसूची 2022

प्रतिक्षा यादी   निवड यादी  


 • पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय पोलीस भरती 2019 तात्पुरती निवड यादी व तात्पुरती प्रतीक्षा यादी 2022

  CLICK HERE 


 • रायगड जिल्हा पोलीस भरती 2019 अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 2022

  CLICK HERE 


 • सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2019 अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 2022

  CLICK HERE 


 • मुंबई पोलीस शिपाई भरती 2019 अंतरीम निवड यादीत समावेश झालेल्या उमेदवारांची वैद्यकीय चाचणी वेळापत्रक 2022

  CLICK HERE 


 • औरंगाबाद शहर चालक पोलीस शिपाई भरती – 2019 ची सुधारीत तात्पुरती गुणवत्ता यादी व तात्पुरती निवड/प्रतिक्षा यादी 2022

  CLICK HERE 


 • पोलिस आयुक्तालय नागपुर, कारागृह पोलीस भरती – 2019 अंतिम निवडसूची व अंतिम प्रतिक्षासूची 2022

  CLICK HERE 


 • पोलिस आयुक्त, औरंगाबाद शहर पोलीस शिपाई भरती 2019 मूळ कागदपत्र पडताळणी वेळापत्रक 2022

  CLICK HERE 


 • राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 19 कुसडगाव सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2019 अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतीक्षा यादी 2022

  CLICK HERE 


 • पोलिस आयुक्त, औरंगाबाद शहर पोलीस शिपाई भरती 2019 ची तात्पुरती गुणवत्ता यादी व तात्पुरती निवड/प्रतिक्षा यादी 2022

  CLICK HERE 


 • मुंबई पोलीस शिपाई भरती 2019, अंतरिम प्रतीक्षा यादी 2022 (एकूण पदे 406)

  CLICK HERE 


 • राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 18 (भा .रा. ब. 5) उदेगाव अकोला सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2019 ची तात्पुरती(Provisional) निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 2022

  CLICK HERE 


 • राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 19 कुसडगाव सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2019 सुधारित तात्पुरती निवड यादी व सुधारित तात्पुरती प्रतीक्षा यादी 2022

  CLICK HERE 


 • नागपुर कारागृह शिपाई भरती – 2019 उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांनुसार तात्पुरती निवडसूची व तात्पुरती प्रतीक्षासूची 2022

  CLICK HERE 


 • मुंबई पोलीस शिपाई भरती 2019, अंतरिम निवडसूची 2022 (एकूण पदे 1076) 

  CLICK HERE 


 • भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई भरती – 2019 तात्पुरती निवड यादी (अंतरिम ) व प्रतीक्षा यादी 2022

 

  CLICK HERE 


 • औरंगाबाद शहर कारागृह पोलीस शिपाई भरती 2019 – मैदानी चाचणी वेळापत्रक 2022

  मैदानी चाचणी दिनांक – 03 ते 04 जानेवारी 2022

  CLICK HERE 


 • राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 19 कुसडगाव सशस्र पोलीस शिपाई भरती 2019 पात्र उमेदवारांची तात्पुरती निवड यादी व प्रतीक्षा यादी 2022

    परिक्षा दिनांक – 12 डिसेंबर 2021      मैदानी चाचणी दिनांक – 24 ते 28 डिसेंबर 2021

  CLICK HERE 


 • पोलीस आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद शहर कारागृह शिपाई भरती – 2019 कागदपत्र पळताळणी वेळापत्रक 2021

    कागदपत्र पळताळणी दिनांक – 28 ते 30 डिसेंबर 2021

  CLICK HERE 


 • पोलीस आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद शहर, कारागृह शिपाई भरती – 2019 लेखी परीक्षेचे अंतरिम (Interim Marksheet) गुणतालिका 2021

    लेखी परिक्षा दिनांक – 11 डिसेंबर 2021

  CLICK HERE 


 • राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 19 (भा .रा. ब. ५) कुसडगाव सशस्र पोलीस शिपाई भरती 2019 लेखी चाचणी व मैदानी चाचणी एकत्रित गुणांची यादी

  CLICK HERE    


 • सिंधुदुर्ग ज़िल्हा पोलीस शिपाई भरती – 2019 शारीरिक चाचणी तात्पुरती गुण यादी 2021

 शारिरिक चाचणी दिनांक – 18 डिसेंबर 2021

  CLICK HERE 


 • सिंधुदुर्ग ज़िल्हा पोलीस शिपाई भरती – 2019 तात्पुरती निवड व प्रतीक्षायादी यादी व उमेदवारांना सूचना

  CLICK HERE 


 • पोलीस आयुक्त पिंपरी चिंचवड, पोलीस शिपाई भरती – 2019 तात्पुरती गुण यादी 20211

  CLICK HERE 


 • पोलिस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड पोलीस शिपाई भरती – 2019 शारीरिक मोजमाप कागदपत्रे पडताळणी मैदानी चाचणीत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या गुणतक्ता शुद्धिपत्रक 2021

  CLICK HERE 


 • पिंपरी चिंचवड पोलीस शिपाई भरती – 2019 उमेदवारांचे मैदानी चाचणीचे गुण यादी 2021

  CLICK HERE 


 • राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 19 कुसडगाव सशस्र पोलीस शिपाई भरती 2019 मैदानी चाचणी करीता पात्र उमेदवारांची तात्पुरती निवड आणि अंतिम निवड यादी 2021

  CLICK HERE    CLICK HERE 


 • मुंबई पोलीस शिपाई भरती 2019, कागदपत्र पळताळणी / शारिरिक मोजमाप / मैदाणी चाचणीमध्ये पात्र उमेद्वारांची अंतरिम गुणतक्ता 2021

    कागदपत्र पळताळणी / शारिरिक मोजमाप / मैदाणी चाचणी – 06 ते 17 डिसेंबर 2021

  CLICK HERE 


 • पालघर जिल्हा पोलीस भरती 2019 उमेद्वारांचे नियुक्ती आदेश आणि अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतीक्षा यादी 2021

  CLICK HERE    CLICK HERE 


 • पोलीस आयुक्त कार्यालय पुणे शहर, शिपाई भरती – 2019 पोलीस शिपाई पदावर स्थानिक व तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणुकीबाबत प्रसिध्दिपत्रक 2021

  CLICK HERE 


 • पोलीस आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद शहर. कारागृह शिपाई भरती – 2019 लेखी परीक्षेचे अंतरिम (Interim Marksheet) गुणतालिका 2021

    लेखी परिक्षा दिनांक – 11 डिसेंबर 2021

  CLICK HERE 


 • पोलीस आयुक्त कार्यालय औरंगबाद शहर, कारागृह शिपाई भरती – 2019 दिनांक 11/12/20 21 रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेतील रद्द करण्यात आलेल्या प्रश्नाबाबत प्रसिध्दिपत्रक 2021

  CLICK HERE 


 • सशस्र पोलीस शिपाई भरती – 2019 राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 19 कुसडगाव मैदानी चाचणी करीता पात्र उमेदवारांची तात्पुरती निवड यादी 2021

  CLICK HERE 


 • पोलीस आयुक्त पिंपरी चिंचवड, पोलीस शिपाई भरती – 2019 उमेदवारांचे मैदानी चाचणीचे गुण 2021

CLICK HERE        CLICK HERE         CLICK HERE   


 • सशस्र पोलीस शिपाई भरती – 2019 राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 19 कुसडगाव लेखी परीक्षेमध्ये उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची अंतिम गुणयादी 2021

    परिक्षा दिनांक – 12 डिसेंबर 2021

  CLICK HERE 


 • सशस्र पोलीस शिपाई भरती – 2019 राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 19 कुसडगाव उत्तरतालिका 2021

    परिक्षा दिनांक – 12 डिसेंबर 2021

  CLICK HERE 


 • सिंधुदुर्ग ज़िल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती – 2019 वाहन कौशल्य चाचणी व शारीरिक चाचणी संदर्भांत उमेदवारांला सूचना 2021

  वाहन चालवीण्याची कौशल्य चाचणी दिनांक – 17 डिसेंबर 2021
शारिरिक चाचणी दिनांक – 18 डिसेंबर 2021

  CLICK HERE 


 • सशस्र पोलीस शिपाई भरती – 2019 राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 19 कुसडगाव उत्तरतालिका 2021

   परिक्षा दिनांक – 12 डिसेंबर 2021

CLICK HERE 


 • पोलीस आयुक्त पिंपरी चिंचवड, पोलीस शिपाई भरती – 2019 उमेदवारांचे मैदानी चाचणीचे गुण 2021

CLICK HERE   

CLICK HERE   


 • नागपूर शहर पोलीस शिपाई भरती 2021 शारीरिक चाचणी व कागदपत्रे तपासणीबाबत उमेदवारांकरीता सूचना 2021 

   कागदपत्र पळताळणी दिनांक – 07 ते 09 डिसेंबर 2021

सुचना पहा 


 • राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 18 (भा.रा.ब.5) उदेगाव अकोला, सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2019,  1 : 10 प्रमाणे जिल्हानिहाय व प्रवर्गनिहाय मैदानी चांचणीकरीता पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी 2021

    मैदानी चाचणी दिनांक – 20 & 24 नोव्हेंबर 2021

CLICK HERE 1


 • मुंबई पोलीस भरती 2019, कागदपत्र पडताळणी आणि शाररिक मोजमापासाठी पात्र उमेदवारांची यादी क्र 1 आणि यादी क्र 2 आणि वेळापत्रकामधे पावसामुळे केलेला बदल सुचना 2021

    लेखी परीक्षा दिनांक – 14 नोव्हेंबर 2021

CLICK HERE 1

CLICK HERE 2

वेळापत्रक बदल  CLICK HERE 3


 • पोलीस आयुक्त नागपुर शहर, कारागृह शिपाई भरती 2019 लेखी पारिक्षा तात्पुरती उत्तरतलिका आणि लेखी परिक्षेत मिळालेल्या गुणांची यादी (रोल नंं नुसार) 2021 

    लेखी परिक्षा दिनांक – 28 नोव्हेंबर 2021

ANSWER KEY         उमेदवार गुण यादी


 • पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय, पोलीस शिपाई भरती 2019 लेखी परीक्षेचे तात्पुरते (Provisional Marksheet) गुणपत्रक 201

    लेखी परीक्षा दिनांक – 19 नोव्हेंबर 2021

CLICK HERE


 • राज्य राखीव पोलिस बल गट 1 पुणे सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2019 अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 2021

CLICK HERE


 • राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.18 (भा.रा.ब.5) उदेगाव अकोला सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2019 1 : 10 प्रमाणे जिल्हानिहाय व प्रवर्गनिहाय मैदानी चाचणीकरीता पात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी 2021

    लेखी परीक्षा दिनांक – 26 ऑक्टोबर 2021

CLICK HERE


 • पोलीस आयुक्तालय सोलापुर शहर, पोलीस शिपाई भरती 2019 लेखी परीक्षा / मैदानी चाचणी सुधारित गुणपत्रक 2021

    लेखी परीक्षा दिनांक – 07 ऑक्टोबर 2021, मैदानी चाचणी दिनांक – 29 & 30 ऑक्टोबर 2021

CLICK HERE


 • पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय, पोलीस शिपाई भरती 2019 लेखी परीक्षा आदर्श उत्तरतालिका 2021

       लेखी परीक्षा दिनांक – 19 नोव्हेंबर 2021

CLICK HERE


 • पोलीस अधीक्षक कार्यालय, नंदुरबार पोलीस शिपाई भरती 2019 लेखी परिक्षा मध्ये मिळालेली तात्पुरती / प्रवर्गनिहाय गुणवात्ता यादी 2021

    परिक्षा दिनांक – 14 नोव्हेंबर 2021

 CLICK HERE


 • मुंबई पोलीस शिपाई भरती 2019 लेखी परिक्षेत प्राप्त झालेलेल्या गुणांची यादी (रोल नंबर नुसार)  2021 

    लेखी परीक्षा दिनांक – 14 नोव्हेंबर 2021

 CLICK HERE


 • पोलीस आयुक्तालय नवी मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती 2019 पोलीस शिपाई चालक पद मैदानी चाचणीचा सुधारित निकाल 2021 

  मैदानी चाचणी दिनांक – 08 & 09 नोव्हेंबर 2021

 CLICK HERE


 • पोलीस अधीक्षक कार्यालय, भंडारा पोलीस शिपाई भरती 2019 लेखी परिक्षा व मैदाणी चाचणी एकत्रित गुण यादी 2021 

   

 CLICK HERE


 • पोलीस अधीक्षक कार्यालय, धुळे पोलीस शिपाई भरती 2019 लेखी परिक्षा आदर्श उत्तरतलिका 2021 

     परिक्षा दिनांक – 14 नोव्हेंबर 2021

 CLICK HERE


 • पोलीस अधीक्षक कार्यालय, नंदुरबार पोलीस शिपाई भरती 2019 लेखी परिक्षा आदर्श उत्तरतलिका 2021

    परिक्षा दिनांक – 14 नोव्हेंबर 2021

 CLICK HERE


 • पोलीस अधीक्षक कार्यालय, नंदुरबार पोलीस शिपाई भरती 2019 लेखी परिक्षा रोलनंबर प्रमाणे मिळालेले उमेद्वार गुण यादी 2021

    परिक्षा दिनांक – 14 नोव्हेंबर 2021

 CLICK HERE


 • पोलीस आयुक्त नागपुर शहर, पोलीस शिपाई भरती 2019 शारिरिक चाचणी / कागदपत्र पळताळणी घोषित वेळापत्रक दिनांंक बदलासंदर्भात सुचना 2021 

    शारिरिक चाचणी नविन दिनांक – 22 ते 24 नोव्हेंबर 2021

 CLICK HERE


 • मुंबई पोलीस शिपाई भरती 2019 लेखी परीक्षा अंतरिम उत्तर तालिका 2021 

    लेखी परीक्षा दिनांक – 14 नोव्हेंबर 2021

 CLICK HERE


 • सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती 2019 वाहन चालविणे कौशल्य चाचणी / शारीरिक चाचणी उमेदवार यादी / वेळापत्रक  2021 

     वाहन चालविणे कौशल्य चाचणी दिनांक – 17 नोव्हेंबर 2021

     शारीरिक चाचणी दिनांक – 18 नोव्हेंबर 2021 

 CLICK HERE


 • पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सिंधुदुर्ग पोलीस शिपाई चालक भरती 2019 एकापेक्षा अधिक घटकात अर्ज केलेली उमदेवाराची रद्द उमेदवारी यादी 2021 

     उमेदवारी रद्द केलेली उमेदवार यादी पहा 

 CLICK HERE


 • रारापो बल गट क्र. 1 पुणे पोलीस शिपाई भरती 2019 कागदपत्र /शारीरिक चाचणी / मैदानी चाचणी उमेदवारांना मिळालेली गुणांची तात्पुरती गुणपत्रिका यादी 2021

     कागदपत्र /मैदानी चाचणी दिनांक – 10 ते 11 नोव्हेंबर 2021

 CLICK HERE


 • जळगाव पोलीस शिपाई भरती 2019 शारीरिक चाचणी / मैदानी चाचणी उमेदवारांना मिळालेली गुणांची तात्पुरती यादी 2021

     मैदानी चाचणी दिनांक – 09 ते 11 नोव्हेंबर 2021

 CLICK HERE


 • राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.18 (भा.रा.ब.5) उदेगाव अकोला सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2019 लेखी परीक्षा अंतिम उत्तर तालिका व अंतिम गुणांची यादी 2021 

 CLICK HERE 


 • पोलीस अधीक्षक पुणे ग्रामीण, पोलीस शिपाई भरती 2019 तात्पुरती निवड यादी 2021

 CLICK HERE 


 • पोलीस आयुक्तालय नवी मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती 2019 पोलीस शिपाई चालक पदाच्या मैदानी चाचणीचा निकाल 2021

     मैदानी चाचणी दिनांक – 08 & 09 नोव्हेंबर 2021

 CLICK HERE 


 • भंडारा पोलीस शिपाई भरती 2019 परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण उमेदवारांची यादी (कागदपत्र पडताळणी आणि शारीरिक मोजमाप), परीक्षा उत्तरतलिका आणि सूचना 2021

     लेखी परीक्षा दिनांक – 28 ऑक्टोबर 2021

उत्तर तलिका   सूचना   उमेदवार यादी


 • भंडारा चालक पोलीस शिपाई भरती 2019 लेखी व मैदानी चाचणी परीक्षा एकत्रित गुणयादी 2021

      लेखी चाचणी दिनांक – 30 सप्टेंबर 2021                मैदानी चाचणी दिनांक – 26 ऑक्टोबर 2021

CLICK HERE


 • पोलीस अधीक्षक कोल्हापूर जिल्हा पोलीस शिपाई / बॅन्ड्समन भरती 2019 शारीरिक मैदानी चाचणीकरीता उमेदवारांची यादी 2021 

CLICK HERE


 • नागपूर शहर पोलीस, पोलीस शिपाई भरती 2019 शारीरिक चाचणीसाठी पात्र उमेदवाराची यादी 2021

सूचना   निकाल


 

 • पोलीस आयुक्तालय पुणे शहर पोलीस भरती – 2019 अंतरिम निवड आणि प्रतीक्षा यादी 2021

CLICK HERE


 • राज्य राखीव पोलीस बल (SRPF), सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2019 अकोला, परीक्षा उत्तरतलिका 2021

     लेखी परीक्षा दिनांक – 26 ऑक्टोबर 2021

CLICK HERE


 • कोल्हापूर जिल्हा पोलीस भरती – 2019 पोलीस शिपाई लेखी परीक्षा उमेदवारांची अंतिम गुण यादी 2021

      परीक्षा दिनांक – 23 ऑक्टोबर 2021

CLICK HERE


 • सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई / चालक भरती 2019 शारीरिक चाचणी / कागदपत्र पडताळणी करिता पात्र उमेदवारांची यादी 2021

शारीरिक चाचणी / कागदपत्र पडताळणी दिनांक – 28 ऑक्टोबर 2021

CLICK HERE


 • रत्नागिरी जिल्हा पोलीस दल, पोलीस शिपाई चालक भरती 2019 – मैदानी चाचणी तात्पुरती गुण यादी 2021

     मैदानी चाचणी दिनांक – 22 & 23 ऑक्टोबर 2021

CLICK HERE


 • पोलीस अधीक्षक कार्यालय, रत्नागिरी पोलीस शिपाई भरती 2019 लेखी परीक्षा अंतिम गुण यादी 2021      

     लेखी परीक्षा दिनांक – 18 ऑक्टोबर 2021

CLICK HERE


 • पोलीस अधीक्षक कार्यालय, रत्नागिरी पोलीस शिपाई / बॅण्ड्समन भरती 2019 शारीरिक चाचणी करिता तात्पुरती पात्र उमेदवारांची यादी 2021

      शारीरिक चाचणी दिनांक – 28 ऑक्टोबर 2021

List – CLICK HERE           Medical certificate


 • सातारा जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2019, लेखी परीक्षा अंतिम गुण निकाल यादी 2021

     लेखी परीक्षा दिनांक – 21 ऑक्टोबर 2021

CLICK HERE


 • रायगड जिल्हा पोलीस भरती 2019 – SBC / NT-D प्रवार्गात फॉर्म भरलेल्या, आणि पुढील भरतीप्रक्रियेसाठी बाद झालेल्या उमेदवाराची यादी 2021

     खालील बॉक्सवर क्लिक करून लिस्ट पहा 

SBC – CLICK HERE      NT-D CLICK HERE


 • पोलीस अधीक्षक लोहामार्ग पुणे, पोलीस शिपाई भरती 2019 लेखी परीक्षा गुण यादी 2021      

     लेखी परीक्षा दिनांक – 17 ऑक्टोबर 2021

CLICK HERE


 • पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय, पोलीस शिपाई भरती 2019 लेखी परीक्षा वेळापत्रक 2021

       लेखी परीक्षा दिनांक – 19 नोव्हेंबर 2021

CLICK HERE


 • पोलीस आयुक्त ठाणे शहर, शिपाई भरती 2019 – सुधारित अंतिम उत्तर पत्रिका 2021

     लेखी परीक्षा दिनांक – 24 ऑक्टोबर 2021

CLICK HERE


 • बुलडाणा जिल्हा चालक पोलीस भरती 2019 वाहन चाचणीमध्ये पात्र झालेल्या उमेदवारांची मैदानी चाचणी निकाल 2021

CLICK HERE


 • जळगाव पोलीस शिपाई भरती 2019 लेखी परीक्षा निकाल व मैदानी चाचणी / कागदपत्र पडताळणी उमेदवार यादी 2021

CLICK HERE


 • पालघर पोलीस भरती 2021 – मैदानी चाचणीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी 2021

CLICK HERE 


 • जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2019 लेखी अंतिम गुण यादी व अंतिम उत्तर तालिका 2021

       परीक्षा दिनांक – 18/10/2021

CLICK HERE


 • नागपूर शहर पोलीस भरती 2019 लेखी परीक्षा प्रवेश पत्र 2021

CLICK HERE


 • नागपूर ग्रामीण, पोलीस शिपाई चालक भरती 2019 लेखी परीक्षा पास उमेदवार यादी 2021

CLICK HERE


 • पालघर पोलीस शिपाई भरती 2019 मैदानी चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या संभाव्य उमेदवारांची यादी 2021

CLICK HERE


 •  सिंधूदुर्ग ज़िल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती 2019 भरतीच्या पुढील प्रक्रियेसाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांची 1:10 प्रमाने प्रवर्गनिहाय यादी व उमेदवाराना सूचना

CLICK HERE


 • पालघर पोलीस शिपाई (निःशस्त्र) भरती 2019, गुणतक्ता गुणानुक्रमे यादी 2021

CLICK HERE


 • पोलीस शिपाई (निःशस्त्र) पालघर भरती 2019, लेखी परीक्षा सुधारीत उत्तरतालिका 2021

CLICK HERE


 • पालघर पोलीस शिपाई (निःशस्त्र) 2019 गुणतक्ता यादी (हजेरी क्रमांक प्रमाणे)

CLICK HERE


 • चा.पो.शि. भरती अमरावती शहर 2019 ची पात्र उमेदवारांची दस्तएवेज तपासणी, शारीरिक तपासणी व वाहन चालक कौशल्य तपासणी बाबत उमेदवारांना सूचना 2021

CLICK HERE